Ūdens atdzelžotāji FILTREX

FILTREX atdzelžošanas iekārtas.

Tās darbība ir balstīta uz aerāciju- bez papildus ķimikāliju izmantošanas, kas samazina atdzelžošanas iekārtas ekspluatācijas izmaksas. Atdzelžošanas iekārtā ienākošais ūdens tiek sajaukts ar saspiestu gaisu, kas oksidē ūdenī esošo dzelzi. Tālāk ūdenim plūstot cauri iekārtas filtrējošajam materiālam tiek panākta oksidētā dzelzs mehāniskā filtrēšana un patērētājam tiek nodrošināts tīrs dzeramais ūdens. Filtrējošā materiāla kalpošanas ilgums apm. 5-10 gadi, vēlāk tas ir nomaināms. Saspiestu gaisu nodrošina iekārtas komplektā esošais kompresors. Iekārtas darba un skalošanas režīmu pārslēgšanos nodrošina trīsceļu pārslēdzošie vārsti.
Skalošanas laikā iekārtas filtrējošais materiāls tiek irdināts ar gaisa plūsmu un skalots ar ūdeni pretplūsmā, tādejādi dzelzs savienojumi tiek atdalīti no filtrējošā materiāla un izvadīti no iekārtas kanalizācijā. FILTREX atdzelžošanas iekārtas nodrošina ūdens attīrīšanu no dzelzs, kā arī samazina amonija saturu ūdenī, ka arī atbrīvo ūdeni no viegli gaistošajiem savienojumiem (piem. sērūdeņradis u.tml.).

- Filtra konstrukcija- ar 2 materiāla pildīšanas un kontroles lūkām (augšā un apakšā- sānos);
- Filtrējošais materiāls tiek balstīts uz „sprauslu grīdas”, kas nodrošina filtrējošā materiāla kvalitatīvu skalošanu un ērtu filtrējošā materiāla nomaiņu;
- filtru korpuss- metāls;

Fe saturs pēc atdzelžošanas iekārtas <0,1mg/l.

Pieejamie modeļi: