29.06.2012 Ūdenssaimniecības attīstība un ūdens atdzelžošanas iekārta

Jau gandrīz desmit gadus Latvijas pilsētās un ciematos ar Eiropas līdzfinansējumu tiek būvētas un rekonstruētas ūdenssaimniecības. Ar katru gadu jūtama kvalitātes uzlabošanās attiecībā uz ūdens atdzelžošanas tehnoloģiju un iekārtu pielietošanu ūdenssaimniecību attīstības projektos. Tas, pateicoties pasūtītāju pieredzei, kas veidojusies šo gandrīz desmit gadu laikā, mācoties no savām un citu kļūdām. Taču nereti vēl sastopami nepārdomāti iepirkumi, kā rezultātā klients tiek pie nekvalitatīvas iekārtas un aplamas tehnoloģijas.

Pārskatot ūdenssaimniecību iepirkumus var secināt, ka vairums gadījumos ūdens atdzelžošanas iekārtu izmaksas sastāda tikai kādus 2-5% no kopējās būvniecībā izlietotās summas. Procentuāli diezgan nenozīmīga summa, taču tas ir viens no atbildīgākajiem ūdenssaimniecības mezgliem. Tāpec nevajadzētu pārlieku ekonomēt tieši uz šo mezglu, bet gan pievērst tam pastiprinātu uzmanību.

Mēs piedāvājam FILTREX ūdens atdzelžošanas iekārtas, kuru darbība ir balstīta uz aerāciju – bez papildus ķimikāliju izmantošanas, kas samazina atdzelžošanas iekārtas ekspluatācijas izmaksas. Atdzelžošanas iekārtā ienākošais ūdens tiek apstrādāts (sajaukts) ar saspiestu gaisu, tādejādi gaisā esošais skābeklis oksidē ūdenī esošo dzelzi. Tālāk ūdenim plūstot cauri iekārtas filtrējošajam materiālam tiek panākta oksidētā dzelzs mehāniskā filtrēšana un patērētājam tiek nodrošināts tīrs dzeramais ūdens. Filtrējošā materiāla kalpošanas ilgums apm. 4-8 gadi. Saspiestu gaisu nodrošina iekārtas komplektā esošais bezeļļas kompresors. Iekārtas darba un skalošanas režīmus darbina trīsceļu pārslēdzošie vārsti.

Skalošanas laikā iekārtas filtrējošais materiāls tiek irdināts ar gaisa plūsmu un skalots ar ūdeni pretplūsmā, tādejādi dzelzs savienojumi ātri tiek atdalīti no filtrējošā materiāla virsmas un izvadīti no iekārtas kanalizācijā. FILTREX atdzelžošanas iekārtas nodrošina ūdens attīrīšanu no dzelzs, kā arī samazina amonija saturu ūdenī, ka arī atbrīvo ūdeni no viegli gaistošajiem savienojumiem, (piem. sērūdeņradis u.tml.).

Klientu ērtībām ražojam konteinera tipa ēkas, kurās var ērti izvietot ūdens atdzelžošanas iekārtas. Tādejādi varam piegādāt uz objektu jau gatavu ūdens atdzelžošanas staciju kopā ar plātņveida betona pamatu, kurā jau iestrādāts traps un aizsargčaulas ūdensvadam un kabeļiem.

Konteinera tipa ēkas var izmantot arī citiem mērķiem. To pašu ūdenssaimniecību projektu ietvaros ēkas tiek pasūtītas gaisa pūtējiem, kas nepieciešami notekūdeņu attīrīsanas iekārtām.