24.11.2009 sākam ieviest ISO

Esam pieņēmuši lēmumu ieviest kvalitātes vadības sistēmu pēc ISO9001:2008 standartiem
Esam cēļā uz sertifikāta saņemšanu

ISO 9001:2008 standarta sertifikāts apliecina, ka Jūsu uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta pēc labākās prakses standarta, un tā atbilst standarta prasībām. Ja sertifikātu ir izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, Jūsu klienti var uzticēties, ka uzņēmumā ir izveidoti nepieciešamie procesi, lai izpildītu savstarpējās saistības.

Un vides pārvaldības sistēmu pēc ISO14002:2004 standartiem
Esam ceļā uz sertifikāta saņemšanu

Sertifikāts, kurā ir norādīta uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas atbilstība ISO 14001:2004 standarta prasībām, apliecina, ka uzņēmuma vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un ir konstatēts, ka sistēma atbilst standarta prasībām. Ja sertifikātu ir izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, Jūsu uzņēmuma klienti apzinās, ka uzņēmums aktīvi rūpējas par uzņēmuma ietekmes uz vidi, kas veidojas procesu, produktu vai pakalpojumu rezultātā, samazināšanu.